Home Dit jaar Eerder Nieuws Galerie Contact Media Sponsor Vrienden Bestuur
2018
Wereldlichtjesdag Achterhoek

In de Achterhoek wordt deze herdenking voor de zvende maal

gehouden op zondag 8 december vanaf 18.30 uur in de aula

van het Rietveld Lyceum, Kruisbergseweg 4 te Doetinchem.

Met gedichten, teksten, muziek, licht en stilte willen we met elkaar stil staan bij

alle kinderen die zijn overleden vóór of tijdens de geboorte, maar zeker ook

volwassen kinderen die midden in het leven stonden en zijn overleden door

ziekte, ongeval, zinloos geweld, zelfdoding, maar ook door rampen, hongersnood

en/of oorlog.

Zo zijn we door het licht verbonden met onze kinderen en met elkaar. Wanneer u

aanwezig wilt zijn op 8 december of zelf een bijdrage wilt leveren met een

gedicht, tekst of op enig andere manier betrokken wilt zijn, wees dan zo vrij

contact met ons op te nemen per mail. In verband met de organisatie is uw

informatie voor ons zeer waardevol.

U kunt een mail sturen naar:              doorlichtverbonden@hotmail.com

vermeld daarbij de naam van het overleden kind, met geboorte datum en datum

van overlijden,  en met hoeveel personen u komt.

© Stichting Wereldlichtjesdag Achterhoek
Dit jaar